Μίσθωση του αναψυκτηρίου του αθλητικού κέντρου Διώνης

«Διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση του αναψυκτηρίου του
αθλητικού κέντρου Διώνης Πικερμίου - Διακήρυξη παραχώρησης-Καθορισμός των Όρων
σύμβασης παραχώρησης.»ΑΡΧΙΚΗ | Επικοινωνία | Νομικές Διατάξεις |